tecnoalburawebTemaris i transparències redactats per a impartir classes d'Higiene Alimentària:

CURS DE MANIPULACIÓ HIGIÈNICA D'ALIMENTS (llengua castellana)


CURS D'INTRODUCCIÓ A L'AUTOCONTROL HIGIÈNIC: SISTEMA D'ANÀLISI DE PERILLS I PUNTS CRÍTICS DE CONTROL (APPCC):


© 2010 tecnoalbura.net